psykolog, författare, föreläsare

Författare: admin Sida 3 av 9

Christianson medverkar i ny bok

Omslag tillhörande boken Shrunk

Unlike any other book within the genre of True Crime, SHRUNK is the first book that delves deeply into the disturbed human psyche to help build a solution to the problem of understanding mental illness within the criminal justice system.

Ovanstående är ett utdrag ur ett pressmeddelande för den kanadensiska antologin SHRUNK som utkom i våras. Sven Å Christianson medverkar med ett kapitel om ett svensk rättsfall med titeln: A Cat-and-Mouse Game.

Du kan ladda ner Christiansons text i sin helhet här: A Cat-and-Mouse Game [pdf]

Seriemördare, massmördare och terrorister

Seriemördare, massmördare och terrorister – vilka är dessa människor? Vilken bakgrund har de och vad är deras drivkrafter?

Om detta har Sven Å Christianson pratat om vid olika tillfällen under oktober och november. Se bland annat Brottscentralen Aftonbladet TV i samband med massmordet i Trollhättan den 23 oktober: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/95646

Diskussion om seriemördare

Dagen efter de skakande terrordåden i Paris, dvs 14/11, föreläste och diskuterade Sven Å Christianson tillsammans med Michael Stone på temat Seriemördare på ABF-huset i Stockholm. Michael Stone är professor i psykiatri vid Columbia University, NY. Moderator var professor Sven Britton, Karolinska Institutet.

Sakkunnig

Den 28 september var Sven Å Christianson sakkunnig i Hovrätten för Nedre Norrland.

Barn som utsatts för kränkande behandling

Den 1 juni föreläste Sven Å Christianson för bland andra jurister på Skolinspektionen i Lund.

Skolinspektionen utreder anmälningar där barn utsatts för kränkande behandling av andra barn och vuxna. Detta kan leda till skadestånd för barnet och det är därför av central betydelse att myndigheten i sina intervjuer med barn kan få in så detaljerad information som möjligt avseende vad som faktiskt har ägt rum eftersom detta kommer att behövas i en framtida skadeståndsprocess i domstol. I dessa ärenden genomförs även intervjuer med lärare som är anklagade för att ha utsatt elever för kränkande behandling.

Sven Å Christiansons föreläsning handlade om hur man intervjuar barn som utsatts för kränkande behandling samt vuxna som anklagas för att ha utsatt barn.

Intervjumetodik för Svensk Handel

Den 27 maj föreläste Sven Å Christianson för juristerna inom Svensk Handel under deras konferens som hölls på Arken Spa och Hotell i Göteborg.

Svensk Handel är en del av Svenskt Näringsliv. Förenklat uttryckt består Svensk Handel av två delar, bransch- respektive arbetsrättsdelen. De absolut flesta som arbetar där är jurister vars arbete kretsar kring att lösa arbetsrättsliga tvister. Inom ramen för ett ärende genomför ansvarig förhandlare regelmässigt en lång rad samtal med inblandade chefer och anställda. Allt i syfte att utröna vad som hänt och vad som går att bevisa.

Sven föreläste en halvdag på temat ”intervjumetodik”.

Föredrag för ledamöter i Arbetsdomstolen

Med anledning av att de på arbetstagarsidan upplever att arbetsgivarsidans vittnen i regel betraktas som mer trovärdiga, höll Sven Å Christianson ett föredrag för LOs arbetstagarledamöter i Arbetsdomstolen den 12/3. Föredraget handlade om värdering av vittnesbevis. Vad gör ett vittne mer trovärdigt än andra? Vilka typiska felkällor finns?

Föreläsning för vittnesstöd

Vid Södertörns tingsrätt anordnas ett par gånger per termin vidareutbildning för de som ställer upp ideellt som vittnesstöd. Under våren är temat för denna ”sakkunnigvittnen eller yrkespersoner inom områden som exempelvis vittnesspsykologi”. En av de som bjudits in utifrån är Sven Å Christianson, som föreläste den 18/2.

Lyssna på Christianson i Metropol Helg

Sven Å Christianson var den 8/2 med i radioprogrammet Metropol Helg och pratade med programledaren Farzad om minnet.

Du kan lyssna på programmet i efterhand på Sveriges radios webbplats.

Köp böcker till paketpris!

Sven Å Christiansons böcker Avancerad förhörs- och intervjumetodik, Traumatiska minnen och I huvudet på en seriemördare är slut på förlagen. Men du kan fortfarande köpa dem direkt av författaren. Du får alla tre böckerna för endast 200 kr + frakt.

Vill du köpa någon av böckerna separat går det också bra. Avancerad förshörs- och intervjumetodik kostar då 90 kr, Traumatiska minnen 60 kr och I huvudet på en seriemördare 100 kr.

Kontakta Sven för att beställa böckerna!

Omslaget till boken I huvudet på en seriemördare

Omslaget på boken Traumatiska minnen

Omslaget till boken Avancerad förhörs- och intervjumetodik

Sida 3 av 9

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén