Den 3 september inträffade tioårsjubileet av ”rättsskandalen”, eller som vi vill benämnda den, villfarelsen om Thomas Quick. Om detta skriver Sven Å Christianson ochh flera andra i Upsala Nya Tidning. Artikeln är lässkyddad i tidningen, men kan läsas här.


Sven Å Christianson bemöter kritik mot sitt agerande i Quick- och Kevinfallen i följande debattartiklar:


Tillsammans med justitierådet Göran Lambertz skriver Sven Å Christianson två artiklar i Dagens nyheter om att tesen om bortträngda minnen inte hade någon betydelse för fällande domar i Quick-utredningarna.


Skolmassakern i Newton upprör och väcker frågor. Enligt Sven Å Christianson, som intervjuas i Dagens Nyheter, handlar det om depressiv aggressivitet hos gärningsmannen och åtkomligheten till vapen.


Fallet med den försvunna Sigrid Giskegjerde Schjetne satte länge myror i huvudet på den norska polisen innan hon till slut hittades död. Sven intervjuades om gärningsmannaprofiler och falska minnen i samband med den norska tidningen VG:s rapportering kring spaningarna.


”Det är vuxnas ansvar att bli bättre på att stoppa gärningsmän som agerar på internet”, säger Sven Å Christianson och Ulrika Rogland i den debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 20/7 -12. Artikeln knyter an till den nyutkomna boken “Jag kände mig speciell” – Grooming på Internet.


Sven Å Christianson medverkar i Morgonpasset om lögn, minne och Thomas Quick (9/2 -11).