Vi lever i en realitet där vi nästan dagligen hör om grymheter som mord, våldtäkter och terrorattacker. Känslan av att inte fullt ut kunna skydda oss själva från våld och övergrepp bidrar till det ökade behovet av att förstå vilka psykologiska mönster som ligger bakom våldet. 

Vi vill förstå vad offret upplevt och vad de framtida konsekvenserna blir, vad de anhöriga känner och inte minst vad som får vissa människor att begå grymma handlingar. Vem blir gärningsperson? Kan vi förutse våldet genom att uppmärksamma tidiga signaler?

Sven Å Christianson håller föredrag inom nedanstående ämnen, genom sitt företag Rättspsykologisk Expertis Stockholm AB. Följ länkarna för att ta reda på vad han kan erbjuda inom varje ämne.

Minnesexpert

Christiansons expertområde rör dock inte bara offer och gärningspersoner i samband med våld och övergrepp. Han är i grunden minnesforskare och har en bred kunskap om hur vårt minne fungerar. Christianson forskar och föreläser om möjligheter och begränsningar i människans minnesförmåga samt hur vi kan skilja minnen av autentiska händelser från falska minnen.

Finns det knep för hur man lär in information för att lättare kunna plocka fram den? Hur kommer det sig att vi kan slå portkoden innan vi hunnit tänka efter? Varför kommer vi så tydligt ihåg situationer då vi fått chockerande nyheter? Vad är anledningen till att vissa personer minns traumatiska händelser i detalj, medan andra utvecklar en omfattande glömska?

Minneskunskap är även avgörande i en intervjusituation. Hur ska vi samtala med en person så att vi erhåller så korrekt och så fullständig information som möjligt? Sven Å Christianson presenterar grunderna i den ”kognitiva intervjumetodiken”. Han ger demonstrationer, råd och anvisningar om hur vi skapar optimala förutsättningar för en utredande intervju. Han tar även upp hur vi som intervjuare och lyssnare på bästa sätt kan förbereda oss för att ta emot svåra upplevelser.

Vilka anlitar Sven Å Christianson?

Utifrån sina expertkunskaper är Sven Å Christianson flitigt anlitad av olika myndigheter, organisationer och företag. Han har bland annat anlitats av försäkringsbolag samt som konsult till polis och åklagare i en stor mängd mord- och sexualbrottsutredningar. Han anlitas återkommande som sakkkunnig i domstolen.

Christianson konsulteras ofta av rättsväsendet beträffande vad barn och ungdomar minns och berättar om våld och övergrepp. Barn är en utsatt och sårbar grupp både socialt, emotionellt och kognitivt. Utifrån egen och internationell forskning beskriver Christianson hur man skapar en barnanpassad intervju för att erhålla så korrekt och komplett information som möjligt.

Kurser och föreläsningar har givits till personal inom bland annat:

 • Advokatsamfundet
 • Akutkliniken S:t Görans sjukhus
 • Barnahus i Västmanland
 • Beredskapsenheten
 • Bildningsnämnden Helsingborg
 • Brottsofferjouren Sundsvall-Medelpad
 • Danderyds sjukhus
 • Discovery Networks
 • Domstolsverket
 • Dramatiska Institutet
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Familjehemsresursen Skaraborg
 • Familjerättssocionomernas Riksförening
 • Folksam
 • Försvarsmaktens Rekryteringscentrum
 • Gryning Vård Göteborg
 • HOPP Göteborg
 • Huddinge RPK
 • Justitiedepartementet
 • Kommunförbundet Skåne
 • Kriminalvården Stockholm Kronoberg
 • KRIPOS Norge
 • Kris- och Traumacentrum Danderyds sjukhus
 • Kunskapscentrum Väst
 • Landstinget Blekinge
 • LO-TCO Rättsskydd
 • Länsförsäkringar
 • Migrationsverket
 • Nordea
 • Norrbottens Läns Landsting
 • Norrtäljeanstalten
 • Norsk Psykiatrisk forening
 • Nybro kommun
 • Omsorgsförvaltningen Karlshamns Kommun
 • Polisen i Halland, Skåne, Uppsala m.fl. län
 • ProNova i Norrköping
 • Psykiatrin i Blekinge
 • Psykoterapienheten Rosenlunds sjukhus
 • Resursteamet Malmö stad
 • Riksåklagaren-Åklagarämbetet
 • Rädda Barnen Uppsala/Stockholm
 • Rättspsykiatrin Sala
 • Skol- och Fritidsnämnden Helsingborg
 • Socialförvaltningen, Lund/Stockholm
 • Skol- och fritidsnämnden i Helsingborgs stad
 • Statens Haverikommission
 • Statens Offentliga Utredningar
 • Stockholm Söder Rotaryklubb
 • Sundsvalls sjukhus
 • Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
 • Sveriges Radio
 • Svenskt Näringslivs Service
 • Säkerhetstjänstkommissionen
 • Södertälje Rotaryklubb
 • Trygg-Hansa
 • Utlänningsnämnden Stockholm
 • Voldtektsmottaket i NordRogaland
 • Västra Götalandsregionen
 • WÄMÖ Center Karlskrona