Har du eller din klient ett problem eller en fundering angående minne, psykiskt trauma eller rättspsykologiska frågor? Det kan till exempel röra sig om nedsatt minnesfunktion, utsatthet som brottsoffer (våld och övergrepp) eller brottsmisstanke i en rättslig tvist. Sven Å Christianson erbjuder kostnadsfri rådgivning per telefon för såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

Du berättar om din frågeställning och får råd och hjälp gällande hur du kan hantera situationen.

Fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad!