psykolog, författare, föreläsare

Om Sven Å Christianson

Sven Å Christianson är författare och föreläsare samt professor och legitimerad psykolog vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Han har gett ut ett tiotal böcker inom psykologi och har under de senaste tjugo åren varit flitigt anlitad som sakkunnig i rättsfall.

Utifrån sin forskning om barn och övergrepp, dödligt våld, intervjumetodik, trauma och minne har han publicerat närmare 200 vetenskapliga arbeten och är flitigt citerad i den internationella litteraturen. Hans forskning tillämpas i utredningar av enskilda personer och komplexa händelser, kliniska sammanhang och rättsliga tvister.

Christianson har huvudsakligen tjänstgjort vid lärosäten som Stockholms universitet, Umeå universitet och University of Washington, Seattle. Periodvis har han även arbetat utanför universiteten för att implementera kunskaper om minne och intervjuteknik. Exempel på sådana institutioner är Montreal Neurological Institute, Polismyndigheten i Stockholms län, Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall och Kriminalvårdsanstalten Norrtälje.

Böcker och föreläsningar

Sven Å Christianson har med sin uppmärksammade forskning samt böcker och föreläsningar under de senaste 20 åren etablerat sig som en av landets ledande experter beträffande frågeställningar som rör människans minnesfunktion, brott och trauma samt intervjumetodik.

Christianson är författare och medförfattare till en rad böcker inom psykologi, däribland Traumatiska minnenHandbook of Emotion and MemoryBrott och minneAvancerad förhörs- och intervjumetodikOffenders’ Memories of Violent CrimesI huvudet på en seriemördare och Psykologi och bevisvärdering.

Hans föreläsningar och kurser har fått stor betydelse för att förbättra effektiviteten i utrednings- och behandlingssituationer samt öka rättssäkerheten i juridiska sammanhang. Bland hans tidigare föreläsningar kan nämnas: Traumatiska minnen hos barn och vuxnaVåldsbrott och vittnesmålIntervjumetodik på minnespsykologisk grundKan man lita på minnet?, En mördares skäl, Monster och ond; Psykologiska myter inom bevisvärderingBarns minnen och berättelser om övergrepp och våldHow do witnesses normally react? och Att hantera besvärliga intervjusituationer.

Medverkan i rättsfall och media

Christiansons kunskaper om förövare av grova sexual- och våldsbrott, bedrägerier, traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt utredande intervjumetodik har fått stort inflytande i rättsprocessen.

Under de senaste 20-30 åren har Christianson medverkat som sakkunnig i drygt 100 rättsprocesser, däribland ett flertal medialt uppmärksammade rättsfall såsom Rödeby-rättegången, Alexandra-mannen, Arboga-fallet, Kevin-mordet, rättegången mot Tito Beltran, Husby-fallet och fallet Thomas Quick (numera Sture Bergwall).

Konsultation

Sven Å Christianson har haft ett flertal konsultuppdrag hos bl.a: Neurokirurgiska kliniken, Umeå Universitetssjukhus; Neurologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus; Norrtäljeanstalten samt olika försäkringbolag gällande misstanke om försäkringsbedrägerier.

Under tre årtionden har han även anlitats av polisen som konsult gällande förhörsteknik och bemötande av offer, gärningspersoner och vittnen i samband med mordutredningar och utredningar om barnmisshandel och sexuella övergrepp.

Sven Å Christianson föreläser under en workshop i Georgien

 

  1. anne björkman

    Hej Sven-Åke.
    Jag har läst om dina intressanta föreläsningar och ditt kunnande och jag är mäkta imponerad och intresserad. Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med dig. Jag är ofta i Stockholm då två av mina barn är bosatta där.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén