Resten av året kan du köpa Sven Å Christiansons böcker Avancerad förhörs- och intervjuteknik och Traumatiska minnen till specialpris.

Ladda bara ner beställningsblanketterna, fyll i din adress och skicka till förlaget Natur & Kultur.

Avancerad förhörs- och intervjuteknik [PDF]

Traumatiska minnen [PDF]