Med anledning av SVT:s svar på Sven Å Christiansons anmälan till Granskningsnämnden har han givits möjlighet att lämna en kommentar [pdf]. Själva anmälan finns tillgänglig för nedladdning i förra inlägget, Felaktigheter i media.