Även en vacker sommar händer förstås saker som leder till rättssprocesser. Sven har fått rycka in som sakkunnig i två mål under sommaren. Ett av dem var mål nr T 594-12, en vårdnadstvist, den 26 juni 2013 i Lycksele.