Med anledning av de kroppsdelar som hittats utanför Boden är Sven Å Christianson med i TV4 Nyhetsmorgon och pratar om styckmord. Hur ofta förekommer sådana och vilka är de som begår brotten?