Den 28 september var Sven Å Christianson sakkunnig i Hovrätten för Nedre Norrland.