Skolmassakern i Newton, där 20 barn och sex vuxna miste livet, upprör och väcker svåra frågor. Hur kunde det hända? Enligt Sven Å Christianson handlar det om depressiv aggressivitet hos gärningsmannen och åtkomligheten till vapen. Läs mer i  DN:s artikel ”USA kommer att drabbas igen” (15/12 -12) där Sven intervjuas om tragedin.