Avancerad förhörs- och intervjumetodik

Titel: Avancerad förhörs- och intervjumetodik
Författare: Sven Å Christianson, Elisabet Engelberg och Ulf Holmberg.
Förlag: Natur och Kultur

Titeln kan beställas direkt av författaren för 140 SEK + frakt. Maila din beställning till psykologi@svenchristianson.se!

Boken redogör för aktuell psykologisk kunskap och forskning, främst inom områdena kommunikationsprocesser och minnesfunktioner. I olika kapitel behandlas förhörssituationer med brottsoffer, gärningsmän, vittnen, barn, traumatiserade personer, personlighetsstörda personer, personer med minnesförlust etc. Här ges exempel på god såväl som dålig förhörsmetodik. Den kognitiva förhörsmetodiken, vilken fått stor uppmärksamhet och framgång utomlands, beskrivs närmare.

Sagt om boken

Boken är så välskriven, så intressant och så tillämpbar att det vore förvånande om den inte hittar en större läsekrets, såväl bland poliser/åklagare som bland psykologer, läkare och kuratorer, vilka i sitt arbete träffar människor som varit med om eller bevittnat traumatiska händelser.

Göran Sunna i Psykologtidningen

Boken riktar sig främst till studerande och yrkesverksamma inom rättsväsendet, exempelvis poliser, åklagare och andra jurister. Även personal inom socialtjänsten, kriminalvården samt psykiatrin kan finna boken användbar inför samtal med klienter.

Advokanten