Handbok i rättspsykologi

Titel: Handbok i rättspsykologi
Författare: Sven Å Christianson och Pär Anders Granhag
Förlag: Liber

Boken ger en översikt av grundläggande psykologi och handlar därefter om vad som sker när ett brott begåtts till dess att en skyldig döms och tas om hand av kriminalvården eller rättspsykiatrin. Svenska och internationella forskningsresultat presenteras och diskuteras, liksom praktiska erfarenheter och tillämpningar i rättsväsendets dagliga arbete.

Bokens första delar fokuserar på polisiärt utredningsarbete, de följande på domstolen och den avslutande på det som följer när domstolen har sagt sitt.

Sagt om boken

Av många, vågar jag påstå, är en bok av detta slag efterlängtad. Hur ofta diskuteras det inte i media vittnespsykologiska frågor samt parters trovärdighet och utsagors tillförlitlighet? I denna bok samlas nu bidrag från ett 20-tal olika experter inom sina respektive områden.

Sven Martinger, BTJ