Polispsykologi

Titel: Polispsykologi
Redaktörer: Sven Å Christianson och Pär Anders Granhag
Förlag: Natur och Kultur

Titeln kan beställas direkt av författaren för 190 SEK + frakt. Maila din beställning till psykologi@svenchristianson.se!

En polis ställs ofta inför mycket plötsliga och svåra situationer. Det gäller att snabbt kunna agera på rätt sätt och bemöta olika människor: drogpåverkade personer, människor i psykisk obalans, misstänkta gärningsmän, vittnen, brottsoffer eller en upprörd eller oroad allmänhet.

Hittills har det saknats en bok som integrerar psykologisk teori och metod med olika verksamhets- och problemområden i polisarbetet. Men i Polispsykologi står de tillämpade aspekterna i centrum, och innehållet är kopplat till den direkta operativa verksamheten.

Boken riktar sig främst till den grundläggande polisutbildningen och till yrkesverksamma poliser. Den är även avsedd för väktarutbildningar, säkerhetsutbildningar och för personal inom bevakningsföretag.

Sagt om boken

Sammanfattningsvis är detta en insiktsfull och användbar bok och jag hoppas att den kommer till användning i polisutbildningen.

Magnus Wahlström i Psykologtidningen

Boken är välskriven och lättläst.

Tore Larsson i BTJ