Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet och tillförlitlighet

Titel: Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet och tillförlitlighet
Författare: Sven Å Christianson och Marika Ehrenkrona
Förlag: Norstedts juridik

Författarna identifierar och beskriver vanliga psykologiska myter i juridiken. Olika föreställningar illustreras även med exempel från litteratur, konst och film, och många gamla sanningar sätts i nytt perspektiv.

Syftet är att med aktuell och vetenskaplig kunskap bidra till att höja kvaliteten i de juridiska bedömningarna för att ytterst öka rättssäkerheten.

Sagt om boken

Boken har ett mycket pedagogiskt upplägg. (…) Bräckligheten i att basera utsago- och beteendevärderingar på common sense är något som Christiansons och Ehrenkronas bok visar på minst sagt övertygande sätt. (…) Det är gott om aha-upplevelser. (…) Genom de många slående exemplen och analyserna, bl a hämtade från kända rättsfall (t ex Knutbymålet) och från skönlitteraturen, blir också läsningen inte bara sällsynt givande, utan innehållet också lättillgängligt. (…) Christianson & Ehrenkronas bok kommer in, precis i rätt tid. Med insikt om myter och svårigheter när det gäller värdering av trovärdighet och med kunskaper om hur tillförlitligheten i bedömningarna kan ökas, finns det möjligheter för domare att gå vidare till en högre nivå när det gäller referenser för prövningen. I detta läge borde alltså Christianson & Ehrenkronas bok vara obligatorisk läsning för varje svensk domare. 

Christian Diesen i Juridisk Tidskrift