Rättspsykologi. Den forensiska psykologin i Sverige - en kunskapsöversikt

Titel: Rättspsykologi. Den forensiska psykologin i Sverige – en kunskapsöversikt
Redaktör: Sven Å Christianson
Förlag: Natur och Kultur

Titeln kan beställas direkt av författaren för 90 SEK + frakt. Maila din beställning till psykologi@svenchristianson.se!

Debatten kring rättspsykologiska frågeställningar har ökat kraftigt under senare år. Psykologer medverkar i dag i många olika funktioner inom den rättsliga processen, exempelvis vid olika förundersökningar och rättegångar. Uppmärksammade brottmål har visat på behovet av forskning, utbildning och information vad gäller den forensiska psykologin. Boken ger en aktuell översikt över kunskapsområdet i Sverige idag.

Sedd ur kriminalförfattarsynvinkel är den här boken en riktig guldgruva…Volymen borde också ha en given plats i varje kriminalförfattares referenshylla.

Per Olaisen i Kriminalnovelltidskriften

Verket är av hög klass och fyller ett behov av information och debatt om svensk rättspsykologi i synnerhet men också om svenskt rättssamhälle. Boken ’Rättspsykologi’ rekommenderas till läsning för alla som arbetar med psykiatri i någon form. Den är lättläst och spännande.

Hans Kåreland i Läkartidningen

Debatten i media kring psykologers roll i samband med brottmål har visat på behovet av forskning, utbildning och information vad gäller den så kallade forensiska psykologin. Boken ’Rättspsykologi’ ger en sådan aktuell översikt över kunskapsområdet i Sverige i dag.

Nämndemannen

Verket är mycket värdefullt.

Klas Lithner i BTJ