Traumatiska minnenTitel: Traumatiska minnen
Författare: Sven Å Christianson
Förlag: Natur och Kultur

Titeln kan beställas direkt av författaren för 90 SEK + frakt. Maila din beställning till psykologi@svenchristianson.se!

Att uppleva ett skottdrama, ett överfall, ett våldsbrott eller olyckor av olika slag är exempel på starka känslomässiga upplevelser. I den här boken förklarar författaren, med stöd av forskningen, hur vårt minne fungerar och hur vi påverkas av negativa känslomässiga upplevelser.

Vilka minnen är tillförlitliga och vilka är det inte? Hur påverkbara är barn för ledande frågor? Hur kan vi komma åt minnen? Att få kunskap om hur minnets mekanismer verkar är viktigt för människor som arbetar inom t ex sjukvården, rättsväsendet och kriminalvården.

Sagt om boken

För mig har ’Traumatiska minnen’ varit en stor läsupplevelse och jag är övertygad om att detta värdefulla och intressanta verk måste vara till stor nytta inte bara för fackfolk utan också är klart läsvärt för oss intresserade lekmän. Vem vill inte veta mera om hur det egna minnet fungerar

Jean Bolinder i Skånska Dagbladet

Detta är en utmärkt bok, med bredd och djup, om ett svårt och fascinerande ämnesområde. Se till att boken införskaffas till Din arbetsplats.

Tommy Hallquist i Psykologtidningen

’Traumatiska minnen’, en bok som rumsterar om ordentligt bland våra fördomar om hur minnet fungerar.

Marianne Jeffmar, i Dagens Nyheter

Sven-Åke Christianson har nog skrivit Boken med stort B i detta ämne, och den kommer nog att stå sig som en klassiker på området ett gott tag framåt.

Sture Enberg i U.bladet

Jag vill varmt rekommendera denna välskrivna och genomarbetade bok åt alla, som vid sina patientkontakter, konfronteras med olika aspekter av minnets psykofysiologi. Särskilt viktig ör boken för dem, som både i det akuta skedet och i senare faser möter patienter, som har upplevt psykiskt trauma.”

Tom Lundin i Läkartidningen

Den innehåller inte allt om minnet men behandlar sitt tema på ett sätt som gör att den har förutsättningar att bli ett standardverk.

Anders Stenberg i Omvårdaren

Sven-Åke Christianson tar i ’Traumatiska minnen’ ett rejält grepp över detta vittfamnande område. Boken har funnits tidigare men är fortsatt aktuell och har därför ny utgivits.

Lars Schill i Gotlands Allehanda

Kan man lita på ett barns vittnesmål? Hur kan det komma sig att en kvinna som blivit utsatt för en våldtäkt säger sig inte minnas något av händelsen? Många andra frågor om minnet får uttömmande svar i ’de svåra minnenas bibel’: Sven-Åke Christiansons Traumatiska minnen, (Natur & Kultur, i en uppdaterad utgåva av originalet som kom 1994.

Anders Haag i Svenska Dagbladet

Lad mig undtagelsevis begynde med konklusionen: Jeg synes, dette er den vigtigeste bog om menneskesindet, vi har set meget laenge. (Om ”Traumatiske erindringer”)

Finn Abrahamowitz i Information