Kursen ger en genomgång av barns minnesfunktion. Specifikt beskrivs hur barn minns och berättar i samband med våld och övergrepp samt de faktorer som påverkar korrektheten och fullständigheten i barns minnen. Kursen behandlar de psykologiska hänsynstaganden som bör göras när man utvärderar tillförlitligheten i barns utsagor och hur vi kan skilja autentiska utsagor från fabricerade.

Föreläsningen tar upp utvecklingspsykologiska aspekter, kommunikativa barriärer och förhållningssätt samt presenterar riktlinjer för utredande intervjuer med barn. En central fråga som avhandlas är hur man ska närma sig barn för att de på bästa sätt ska kunna minnas och berätta om starka upplevelser.

Format: 2-8-timmars föreläsning med fallbeskrivningar