Hur kan den professionella lyssnaren/utredaren skapa autentiska möten med människor i en intervjusituation? Under kursen ges en genomgång av minnesunderlättande intervjutekniker, dvs. hur vi ska få personer att minnas inte bara korrekt utan även så fullständigt som möjligt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur man bör planera och genomföra intervjuer för att få fram tillförlitliga minnen.

Kursen ska även ge nödvändiga kunskaper i att genomföra intervjuer med utsatta personer (direkt och indirekt involverade samt vittnen) och personer som är omotiverade att delge information.

Kursen ger specifika färdigheter och en teoretisk grund för den ”kognitiva intervjumetodiken”. Människans minnessystem beskrivs och demonstrationer varvas med träningspass i intervjuteknik. Konkreta råd och exempel ges för hur vi ska samtala med/intervjua personer så att de kan minnas och berätta så tillförlitligt och fullständigt som möjligt.

Vilka faktorer påverkar minnet under och efter en specifik händelse? Vad händer hos människor när man i en intervju ställer frågor på olika sätt? Hur hanterar vi intervjusituationer med besvärliga personer och situationer, t.ex. personer som saknar förtroende för oss, eller personer som vi misstänker talar osanning eller undanhåller information?

Vidare diskuteras hur vi är som intervjuare, vad vi kan göra för att känna oss tryggare i att intervjua människor samt förbereda oss för att ta emot smärtsamma upplevelser och bemöta personer med psykiska störningar.

Format: 4-16 timmar, föreläsning, demonstrationer och praktiska övningar