Människans minne är ett mirakkulöst system som har betydelse för i stort sett allt det vi gör, både i yrkeslivet och privatlivet. Vår minnesfunktion kan vara enormt effektiv om vi förstår hur minnen lagras och känner till olika faktorer som är avgörande för hur vi ska lär in och plockar fram information. Minnet kan också vara begränsat och otillförlitligt. Ibland glömmer vi sådant som har hänt och tycker oss minnas sådant som inte har hänt.

Föreläsningarna tar oss med på en upptäckstfärd i det mänskliga minnet. Genom demonstrationer och övningar prövas våra färdigheter. Vi lär oss att förstå minnets möjligheter och begränsningar samt hur vi kan utnyttja olika typer av minnen och minnessystemen, både för vår egen inlärning och i professionella samtal med andra. Vidare beskrivs orsaker till falska minnen och olika former av glömska och minnesförlust.

Alla har vi erfarenhet av känslomässiga upplevelser. En del klarar av att leva ett normalt och drägligt liv med dessa erfarenheter. För andra får det förödande konsekvenser. Frågan är hur vi uppfattar, minns och bearbetar dessa händelser över tid. Utifrån egen och internationell forskning beskriver Sven traumatiska minnen och hur vi uppmärksammar, minns och fattar beslut under stark stress.

Format: 2-8 timmar, föreläsning och demonstrationer