”Vittnet talade klart och tydligt, hade en stadig blick och lämnade en detaljrik och sammanhängande berättelse. Dessutom var hon säker på sina uppgifter och hade konsekvent berättat samma sak mellan olika förhör.” Är detta en tillförlitlig utsaga och ett trovärdigt vittne? Inte självklart.

Vetenskapliga studier visar att de antaganden som domstolar gör om hur människan fungerar och vad som kännetecknar en tillförlitlig utsaga stämmer dåligt med den psykologiska forskningen på området. Med utgångspunkt i olika intervjuer och flera rättsfall belyses hur domstolar vanligtvis resonerar kring värdering av muntlig bevisning och begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Olika myter inom bevisvärderingen presenteras och analyseras utifrån nya perspektiv.

Syftet med kursen är att höja kvaliteten av bevisvärderingen för att ytterst öka rättssäkerheten och vänder sig till alla jurister som är aktörer i en rättegång och som har att bedöma vilka förhörspersoner som har högt respektive lågt bevisvärde. Kursen är alltså relevant för såväl åklagare, advokater som domare och nämndemän, och för både tvistemåls- som brottmålsprocessen.

Format: 2-8-timmars föreläsning där forskning och teori varvas med rättsfall