Sven Å Christianson är idag sakkunnig i mål nr T 2292-12 i Stockholms tingsrätt: Carina Forsström Höglund m.fl./staten genom Justiekanslern angående skadestånd.