Vårt grannland får besök av Sven Å Christianson på fredag. Han kommer tala på seminariet Børns erindringer (dvs barns minnen) under rubriken Om hur barn minns och berättar i samband med våld och övergrepp samt de faktorer som påverkar korrektheten och fullständigheten i barns minnen.

Även psykolog Susan Hart kommer att tala om barns minnen, men ur en neuroaffektiv utvecklingspsykologisk synvinkel. Seminariet arrangeras av Dans Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige.

Plats: Hotel Sixtus, Middelfart, Danmark

Datum och tid: 8-9 november (Sven medverkar den 8:e)

Mer information finns i inbjudan [PDF].