Länstyrelsen Värmland anordnar i samarbete med Ungdomsstyrelsen en heldag på temat nätverk för myndighetssamverkan beträffande våld i nära relationer.

Sven Å Christianson och åklagare Ulrika Rogland föreläser.

Plats: Karlstad

Tid: 16 november, 12.30-16.00.

Dagen är kostnadsfri.