Sven har lång erfarenhet som lärare och ansvarig för enstaka kurser samt delmoment på psykologutbildningen vid Psykologiska institutionen, Umeå universitet, 1977-1988 samt psykologiska institutionen, Stockholms universitet 1990-fortl. Han håller även återkommande föreläsningar även vid universiteten i Uppsala, Linköping och Göteborg samt högskolan i Kristianstad.

Undervisningen har skett inom en rad olika områden, såsom kognitiv psykologi, rättspsykologi, neuropsykologi, psykofysiologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi, psykopatologi, utredning och behandling, intervjumetodik och socialpolitik.

Ytterligare undervisningsuppdrag Sven åtagit sig:

  • Återkommande föreläsningar för juridikstudenter vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.
  • Gästföreläsare och gästforskare vid Department of Psychology, University of Washington, Seattle, USA 1988-1989
  • Utbildning av rättspsykiatrisk personal, Växjö Fria Uppdragsutbildning 2001-2003
  • Utbildning av personal vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall 2006-2009
  • Utbildning av kriminalvårdspersonal vid Anstalten i Norrtälje 2006-2010
  • Hel- och halvdagskurser, sedan 1992, för en rad olika personalkategorier: lärare, förskollärare, syo-konsulenter, läkare, fritidspedagoger, fältsekreterare, skolsköterskor, läkarsekreterare, advokater, åklagare, domare, poliser/kriminalinspektörer, nämndemän, kriminalvårdare, socialsekreterare, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, behandlingsassistenter, familjehemskonsulter, jourhemspersonal, talpedagoger, förskolelärare, mentalskötare, hemtjänstpersonal, neuropsykologer, militärer, säkerhetschefer, bank- och försäkringspersonal, journalister m.fl.