Omslaget till Jag kände mig speciellInom kort utkommer boken ”Jag kände mig speciell” – Grooming på Internet av Sven Å Christianson och Ulrika Rogland på Svarta Kulor Förlag.

Den tar upp de övergrepp som sker på unga över Internet med fokus på den så kallade Alexandramannen. En skrämmande studie i dubbelspelet unga utsätts för på Internet.

Läs mer på bokens egna sida.