Brottsoffermyndigheten bjuder den 23/3 -12 på en förmiddag på temat barn som bevittnat våld. Sven Å Christiansson föreläser under rubriken Barn som bevittnat dödligt våld: Vad de minns och berättar.

Föreläser gör också Ann Lundgren och Carolina Överlien. Föreläsningarna är kostnadsfria men föranmälan krävs. Arrangemanget äger rum i Malmö.

Mer information och kursprogram finns här: Barn som bevittnat våld [PDF] samt på Brottsoffermyndighetens webbplats.