psykolog, författare, föreläsare

Kategori: Konferenser

Internationell workshop i Georgien

TAIEXI oktober anordnade The European Commission i samarbete The Georgian Academy of the Ministry of Internal Affairs TAIEX Workshop on the role of psychological assessment in the prevention of crime. Mötet med representanter från ett tiotal europeiska länder hölls i Tbilisi i Georgien.

Sven Å Christianson var specifikt inbjuden som föreläsare samt för att delta i workshopen. Syftet var att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan rättspsykologer och representanter från rättsväsendet, med fokus på att bedöma betydelsen av psykologiska teorier och erfarenheter när det gäller brottsförebyggande åtgärder.

Georgien

Till workshopen kom representanter från ett tiotal europeiska länder.

Sven Å Christianson föreläser under en workshop i Georgien

Sven Å Christianson var särskilt inbjuden för att föreläsa.

Konferens i New York

I maj i år arrangerade John Jay College of Criminal Justice i New York en konferens med rubriken Investigative Psychology: Practice Informed Research & Research Based Practice. Sven Å Christianson medverkade. Under konferensen presenterade han sin forskning avseende gärningsmannaprofilering samt misstänkta gärningsmäns förhållningssätt i polisförhör.

Konferens i New York

Intervjumetodik för Svensk Handel

Den 27 maj föreläste Sven Å Christianson för juristerna inom Svensk Handel under deras konferens som hölls på Arken Spa och Hotell i Göteborg.

Svensk Handel är en del av Svenskt Näringsliv. Förenklat uttryckt består Svensk Handel av två delar, bransch- respektive arbetsrättsdelen. De absolut flesta som arbetar där är jurister vars arbete kretsar kring att lösa arbetsrättsliga tvister. Inom ramen för ett ärende genomför ansvarig förhandlare regelmässigt en lång rad samtal med inblandade chefer och anställda. Allt i syfte att utröna vad som hänt och vad som går att bevisa.

Sven föreläste en halvdag på temat ”intervjumetodik”.

Brottsofferkonferens

En konferens med temat Utsatthet och kränkningar på nätet arrangeras av Polismyndigheten i Västernorrland och Brottsofferjourerna i Västernorrlands och Jämtlands län. Sven Å Christianson står för en av programpunkterna, då han talar under rubriken Grooming – hur lyckas förövarna få offren att känna sig speciella? Övriga talare är kriminalinspektör Jörgen Lindeberg, Birgitta Dellenhed, kommissarie och sektionschef på Ungdomssektionen, polisen Västra Götaland samt Mark Levengood i egenskap av UNICEF-ambassadör.

Plats: Quality hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Datum och tid: 31 oktober, kl. 9.30-16.30

Mer information finns i inbjudan [PDF].

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén