Sven Å Christianson föreläser för Hovrätten för Västra Sverige om bevisvärdering av förhörsutsagor.

Plats: Packhusplatsen 6, Göteborg

Tid: 14 december, eftermiddag