Hägg. Foto: Henrik Dunér

Lördagen den 5 maj föreläser Sven Å Christianson på PS12, en kongress för psykologistudenter (Umeå 4-6 maj).

Onsdagen den 9 maj håller han föredrag på temat psykologi och bevisvärdering för  Revisionssekreterarföreningen vid Högsta domstolen.

Den 29 maj hålls ett seminarium i riksdagen (Riksdagens tvärpolitiska antirasistiska närverk [PDF]). Sven deltar med ett föredrag kl. 13-15.

Torsdagen den 24 maj finns Sven i Berlin där han föreläser på konferensen Risk-taking Online Behaviour – Young People, Harm and Resilience (23-24 maj).