Vad är rättspsykologi? På detta tema har Sven Å Christianson föreläst om vid olika tillfällen under september månad. Åhörarna har utgjorts av bland andra advokater, juridikstudenter och gymnasielever. Frågeställningar/områden som tagits upp har varit:

  • Vad man vetenskapligt vet om minnets funktioner – varför glömmer vi? ​
  • Brott och trauma – fallet Christine Schürrer
  • Vad gör ett vittne mer trovärdigt än andra?
  • Hanteringen av Kevinfallet
  • Hur kunde Thomas Quick ta på sig så många mord under så lång tid?
  • Grooming – offer, gärningspersoner och konsekvenser