En konferens med temat Utsatthet och kränkningar på nätet arrangeras av Polismyndigheten i Västernorrland och Brottsofferjourerna i Västernorrlands och Jämtlands län. Sven Å Christianson står för en av programpunkterna, då han talar under rubriken Grooming – hur lyckas förövarna få offren att känna sig speciella? Övriga talare är kriminalinspektör Jörgen Lindeberg, Birgitta Dellenhed, kommissarie och sektionschef på Ungdomssektionen, polisen Västra Götaland samt Mark Levengood i egenskap av UNICEF-ambassadör.

Plats: Quality hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Datum och tid: 31 oktober, kl. 9.30-16.30

Mer information finns i inbjudan [PDF].