Omslaget till boken "Jag kände mig speciell" av Sven Å Christianson och Ulrika RoglandSven Å Christianson och Ulrika Rogland talar om sin bok ”Jag kände mig speciell” – Grooming på Internet.

Plats: Akademibokhandeln, Mäster Samuelsgatan 28, Stockholm
Tid: Den 29 november, kl 18-19.