Brottsoffermyndigheten, Tryggare Mänskligare Göteborg och Göteborgs stad, Social resursförvaltning arrangerar gemensamt en förmiddag med tema barn som upplevt våld.

Sven Å Christianson håller föredrag under rubriken Barn som bevittnat dödligt våld: Vad de minns och berättar.

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Tid: fredag 12 oktober 2012, 8.00-12.00

Mer information finns på Brottsoffermyndighetens webbplats.